Regulamin

§1. Sklep www.Henryx.pl jest sklepem ogólnodostępnym i każdy ma prawo do przeglądania katalogu produktów i opisów poszczególnych pozycji. Do przeglądania katalogu produktów nie jest wymagana rejestracja. Rejestracja jest wymagana dla każdego, kto chce zakupić towary w sklepie internetowym „Henryx.pl

 

§2. Właścicielem sklepu internetowego www.Henryx.pl jest firma P.H. Export Import „Henryx” Henryk Godlewski, z siedzibą w Warszawie ul. Grochowska 337 03-823 NIP: 113-021-04-00 oraz na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej o numerze 6093 wystawionej przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, Delegatura w Dzielnicy PRAGA POŁUDNE

 

§3. Cennik oraz katalog produktów nie stanowią oferty handlowej firmy w rozumieniu prawa.

 Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

 

§4. Firma P.H. Export Import Henryx, zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez informowania o tym klientów. Zamówienia będące w realizacji podczas zmiany cennika rozliczane są na podstawie starego cennika obowiązującego w momencie złożenia zamówienia.

 

§5. Ceny podane w katalogu produktów są cenami brutto. W cennikach podane są ceny netto i brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

§6. Wybór produktów do zakupu odbywa się poprzez naciśnięcie na przycisk 'dodaj do koszyka'. Nowo wybrany produkt pojawia się w koszyku w ilości jednej jednostki danego produktu. W celu zwiększenia ilości zamawianego produktu wybieramy 'Wartość', dokonujemy stosownych zmian w ilości i wciskamy przycisk 'PRZELICZ'. Aby usunąć produkt z koszyka, naciskamy przycisk „USUŃ”

 

§7. W koszyku widać szacunkową wagę zamówienia i odpowiadające jej koszty przesyłki spedycją.

 

§8. W celu realizacji zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku, wciskamy przycisk 'Przejdź do potwierdzenia'.

 

§9. W celu złożenia zamówienia wymagana jest rejestracja nowego użytkownika. Po założeniu konta, dane użytkownika będą przechowywane w bazie danych serwisu, w celu ułatwienia kolejnych zamówień. Wgląd do danych użytkownika oraz ich edycja, jest możliwy jedynie po zalogowaniu się w serwisie. Usunięcie konta użytkownika, możliwe jest przez administratora sklepu, na prośbę właściciela konta, skierowaną z adresu email podanego przy rejestracji konta. Administratorem danych jest firma P.H. Export Import „Henryx”. Za rejestrację konta oraz jego prowadzenie nie pobierane są żadne opłaty.

 

§10. Kwotą do zapłaty za zamówienie jest wartość pola 'Razem (brutto) + koszt przesyłki' podana w PLN.

 

§11. W celu wystawienia faktury VAT, należy poprawnie wypełnić wszystkie informacje w zakładce moje konto – Dane bilingowe. Brak wypełnionych danych, powoduje iż do zakupu zostanie dołączony paragon fiskalny.

 

§12. Możliwą formą zapłaty za zamówienie jest zarówno płatność z góry na konto, płatność przy odbiorze przesyłki oraz płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie naszej firmy, tj. w sklepie firmowym Henryx.pl znajdującym się przy ulicy Grochowskiej 337. Szczegóły płatności powinny być ustalone w momencie składania zamówienia.

 

§13. Czas realizacji i oczekiwania na zamówienie wynosi do 14 dni roboczych, choć zwykle jest on dużo krótszy.

 

§14. W razie powrotu paczki z zamówieniem do nadawcy, firma P.H. Export Import Henryx, zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za powtórną wysyłkę, oraz powrót paczki w takiej samej wysokości na jaką opiewała pierwotna wysyłka (kwota musi być uregulowana przed ponowną wysyłką) lub zwrot wpłaconej kwoty za zamówienie na konto wskazane przez kupującego pomniejszonej o koszt przesyłki. Przepisu tego nie stosuje się w wypadku rozbieżności adresu podanego przez kupującego i adresu na przesyłce.

 

§15. Firma P.H. Export Import Henryx, zastrzega sobie prawo do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników w celu realizacji zamówień i informowania o ich przebiegu. Firma jest także jedynym dysponentem/administratorem zebranych danych osobowych. Podane przez użytkownika, podczas rejestracji dane są wykorzystywane jedynie na użytek wewnętrzny sklepu w celach identyfikacyjnych i nie będą udostępniane osobom trzecim. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r " O ochronie danych osobowych" Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 

§16. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14dni od otrzymania przesyłki.

 

§17.REKLAMACJA Wszystkie sprzedawane przez firmę P.H. Export Import Henryx przedmioty, podlegają gwarancji. Gwarancja uznawana jest od dnia sprzedaży produktu a jej podstawą jest zachowanie dowodu zakupu. W przypadku urządzeń posiadających kartę gwarancyjną, ważne jest jej zachowanie wraz z dowodem zakupu w bez ingerencji kupującego (zmiany lub skreślenia)  

Datą od której obowiązuje gwarancja jest data wystawienia dokumentu zakupu (FV lub paragon bądź data wpisana w kartę gwarancji)
 

1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży

 

2. Gwarancja obejmuje usterki sprzętu które są spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego

3. Gwarancji nie obejmuje usterek powstałych z winy użytkownika

 

4. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza punktem sprzedaży

 

5. Uszkodzony sprzęt Reklamujący dostarczy do Firmy P.H. Export Import Henryx we własnym zakresie – osobiście, poprzez pocztę polską lub firmę kurierską – na własny koszt.

 

6. Okres naprawy wynosi 21 dni od daty przyjęcia towaru uszkodzonego pod adres Firmy Henryx.pl ul. Grochowska 337 03-823 Warszawa

 

7. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone na wypełnionym czytelnie formularzu którego wzór należy pobrać stąd http://www.czystaplyta.pl/sklep/images/default/formularz_reklamacyjny_PDF.pdf

 

8. W przypadku zaginięcia Karty Gwarancyjnej nie wydaje się duplikatu a Nabywca nie będzie mógł zażądać wykonania obowiązującej naprawy sprzętu

 

9. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru

 

10. Firma P.H. Export Import „Henryx” nie przyjmuje zwrotów przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem (UWAGA!!!! nie mylić z zamówieniami wysyłanymi przez P.H. Export Import „Henryx”)

 

11. Obowiązki klienta przed złożeniem reklamacji

 

12 -    1 - Sprzęt należy dostarczy wraz z uszkodzonym sprzętem i dokumentem zakupu dostarczyć do P.H. Export Import „Henryx”
    -    2 - Sprzęt należy dostarczyć kompletny w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem
    -    3 - Po dokonaniu naprawy sprzęt jest przekazywany klientowi osobiście na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego Firmie P.H. Export Import „Henryx” lub za pośrednictwem poczty polskiej

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków reklamacji w przypadku ewentualnej konieczności zwrotów 

 

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i Regulaminie bez wcześniejszego powiadomienia publikując zmiany na stronach internetowych

 

14. Aby Państwa reklamacja mogła zostać szybko rozpatrzona prosimy o dostosowanie do w/w warunków wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt pod numerem 022 810 52 55

15. Zasady Ogólne:
    -    1 - Reklamacja może być złożona tylko i wyłącznie przez osobę, która nabyła u nas przedmiot.
    -    2 - Przed wysłaniem towaru, kupujący kontaktuje wcześniej drogą emaliową i uzgadnia proces reklamacji.
    -    3  -Reklamowany towar należy odesłać na własny koszt na nasz adres z dopiskiem "Serwis", wraz z wyczerpującą informacją na temat usterki, kopią dowodu zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

16. Zasady Gwarancji:
    -    1 - Niemal na każdy towar udzielamy 12-mies. gwarancji
    -    2 - Gwarancja będzie uwzględniona, należy posiadać:
             Dowód zakupu (Karta Gwarancyjna)
            Nienaruszone plomby gwarancyjne (dotyczy urządzeń: RTV i innych)
    -    3 - W przypadku: naruszenia, przeklejenia, pęknięcia, wytarcia, zostanie obligatoryjnie anulowana.

17. Proces reklamacji
    -    1 - Kupujący odsyła towar na własny koszt, w przypadku wymiany towaru sprzedający pokrywa koszt wysyłki.
    -    2 - Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest posiadanie: karty gwarancyjnej i nienaruszonych plomb.
    -    3 - Proces reklamacji maksymalnie trwa 21 dni (w zależności od usterki)
    -    4 - Gwarancja będzie obligatoryjnie anulowana:
     Gdy dostarczony towar będzie nie kompletny, będą naruszone plomby gwarancyjne, brak opisu usterki. Usterka powstała w wyniku nagłych zmian atmosferycznych tj. wyładowania atmosferyczne, opady i inne mogące wpływać nieprawidłowe działanie towaru. Kupujący dokonuje montażu i prób naprawy "na własną rękę". W takich przypadkach gwarancja będzie anulowana w trybie natychmiastowym i nieodwołalnie.

18. Wymiana towaru
        -    1    - Sprzedający zobowiązuje się wymienić towar na nowy lub po konsultacji z klientem o porównywalnych parametrach, w ciągu 7 dni od wykluczenia winy kupującego
        -    2    - W przypadku gdy naprawa lub wymiana towaru na nowy okaże się niemożliwa lub wymagała by nadmiernych kosztów kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniążków
        -    3 - Gwarancja udzielana przez nas na nasze produkty nie wyłącza, nie ogranicza, Ani nie zawiesza uprawnień kupującego  wynikających z niezgodności towaru z umową

 

19. Uprawnienia kupującego wynikające z niezgodności towaru z umową:
        -    1 - Jeżeli towar jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
        -    2 - Jeżeli wymiana, naprawa okażą się nie możliwe kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.
        -    3 - Gdy niezgodność towaru z umową jest nie istotna kupujący nie może odstąpić od umowy.

 

Wszelkie pytania z procesem instalacyjnym, reklamacyjnym zakupionego towaru należy kierować tylko i wyłącznie na niżej podany adres emaliowy: sklep@henryx.pl